Кога Европа ще има силен лидер...

…беше един от често повтаряните въпроси покрай европейските избори на 23-26 май. В демокрациите лидерството е функция на два фактора – личностни качества и признание. Връзката между тях обаче не…