Каталог на българските липси

Контент-анализ на именника на българските партии:

Ако приемем, че хората говорят най-много за това, което най-много им липсва, от имената на партиите може да се извлече любопитен каталог на липсите в България. Ето само началото му, защото нямам време за всички партии:
-граждани,
-европейско развитие,
-социалност,
-реформи,
-демокрация,
-сила,
-права,
-свободи,
-патриотизъм,
-умереност,
-прогрес,
-рамки на закона,
-нормалност,
-държава.
Най-често се повтарят две липси: България и граждани.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *