Jelev.info
Veselin Jelev's Blog
http://www.willemhartman.nl http://www.hadesign.nl http://www.backtomusicevents.nl http://www.houseofwax.nl http://www.houseofwax.nl https://www.cowinter.comГейпарадите раждат опортюнизъм

Гейпарадът промени политическата обстановка. Сега не се делим на две, а на четири. Едните са за гейпарадите и против военните паради. Вторите са за военните паради и против гейпарадите. Третите са против всякакви паради. Четвъртите са за всякакви паради. От кои съм аз сега? Тук има чесане по главата. Най-накрая ще се присъединя към тези, дето не мога да ги бия. Като англичаните – if you can’t beat them, join them. Ето как се ражда опортюнизмът – от гейпаради. И никакъв контрапарад няма. Безобразие.

Leave a Reply