Моника Йосифова с бизнес в Брюксел от 2008 г. Офисът ѝ е срещу ОЛАФ

“Моята територия е България”. Така Моника Йосифова определя обхвата на пиар бизнеса си пред в.”Капитал” преди повече от година. Била е скромна.

Според белгийския търговски регистър съпругата на Сергей Станишев има фирма за връзки с обществеността в Брюксел от февруари 2008 г. Дружеството с ограничена отговорност е регистрирано на 26 февруари под името Active P.A.

Регистрацията му идва, когато Станишев е министър-председател, а България има проблем с доверието сред европейските си партньори и образа си сред тях.

Това е времето на аферата “Батко и братко”, заради която ЕС замрази финансиране за страната заради конфликт на интереси в пътната агенция.

В същата година правителството сключва договор с австрийския лобист Петер Хохегер за подобряване на международния имидж на страната. Според в. “Капитал” компанията на Йосифова “Актив груп” получава над 140 000 евро като подизпълнител в тази поръчка.

По това време обаче Станишев и Йосифова нямат връзка. Нищо не доказва и че нейната дейност в Брюксел е свързана със споменатите събития. В белгийския регистър няма информация за партньорите и договорите на “Актив груп” тук.

Като основен предмет на дейност на Active P.A. (виж ред 8) е записан “съвети по връзки с обществеността и комуникация”, а като допълнителен – “проучвания на пазара и сондажи на мнения”.

Подробното описание на дейността в учредителния документ на фирмата включва: “услуги, свързани с представителство и влияние, стратегически съвети, анализ и осъществяване на интегрирани кампании, засягащи въпроси от европейския дневен ред за бизнеса, правителствата и неправителствените организации”.

После се изброяват: “връзки с медиите, обществеността и правителствата , изграждане на репутация, убеждаващи кампании, наблюдение, изследване и анализ, съобщаване и управление на кризи, организации на изложби, пресконференции, кръгли маси, мултимедийни презентации, идентифициране на потенциални източници на финансиране, влияние върху вземащите важни решения с цел да се позиционират ефективно проектите на клиента на местно и европейско ниво”.

Не е ясно какво от това фирмата действително е правила досега. Подобни компании в Брюксел са над 15 000, от които в регистъра за прозрачност на представителите на интереси са вписани близо 6 000. Active P.A. не фигурира сред тях.

Офисът на Active P.A. е на ул. “Мари Терез” 21а е точно срещу Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Капиталът на дружеството е 18 550 евро. Досега то е сменило три управителки – Аделина Бойкова Пандева от Бургас, Валентина Алексеева Измирова, с адрес в Брюксел и Йоана Василева от София.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *