Занаятът новини (пълен текст)

Увод Журналистиката може да бъде занаят, може да бъде и изкуство. За изкуството трябва талант. Той не се преподава и не се учи. За занаята трябват умения. Те се преподават…

Занаятът новини-10: Убий жаргона. И ненужното прилагателно

Пета глава: Език и стил но новината Както имат своя уникална композиция, съвременните новини имат и свои характерни език и стил. Те имат свои жанрови, т.е. родови, белези като краткост,…

Занаятът новини-9: Как се разказва история? Както се бели лук

Четвърта глава: Техника на писането 4.1. От общото към частното, от познатото към непознатото Както видяхме по-напред, лийдът е резюме на основните съдържателни компоненти в историята. Всеки от тях следва…

Занаятът новини-8: Главният въпрос в журналистиката

3.3 Контекст и бекграунд Никоя новина не идва на „гола поляна“ или във вакуум. Новото винаги се появява на фона на известното и във връзка с него. „Голите факти“, с…

Занаятът новини-7: "Мускулите" на разказа

3.2 Цитатът Всеки репортер знае, че едно от първите неща, които редакторът иска от него, изпращайки го на събитие, е цитат. В журналистиките с изразено разделение на труда в новините,…