Трудно е да продадеш световна тема на българина...

…. , дори тя обективно пряко да го засяга. Като темата за климата например. Въпреки горските пожари и наводненията чувствителност към нея няма. Нямаме аналог на шведката Грета Тунберг. Не…