Третата криза

Първата криза е здравната. Тя продължава. Втората е икономическата. Тя започва и държавите харчат нашироко, за да я смекчат. Но ни чака и трета криза – на доверието. Тя неизбежно…