Стратегия на ЕС заплашва въгледобива, металургията, цимента и горивата

България трябва отсега да мисли какво да прави в средносрочен и дългосрочен план с отрасли като металургията, въгледобива, производството на цимент и горива. Те ще бъдат сред най-тежко засегнатите от…