Холандия предлага дебат: ЕС да субсидира фермера, или да го застрахова?

Холандското председателство  на Европейския съюз е разпространило документ, в който обосновава необходимостта от дебат за това Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз да стане Обща селскостопанска и хранителна политика.…