Криза в жанра: 1 литовски говорител = 1 българско президентство + 2 министерства

Ако щете, вярвайте – един говорител в литовска държавна служба през изминалите пет дни ми свърши повече работа отколкото българското президентство и две български министерства – на външните работи и…