Гейпарадите раждат опортюнизъм

Гейпарадът промени политическата обстановка. Сега не се делим на две, а на четири. Едните са за гейпарадите и против военните паради. Вторите са за военните паради и против гейпарадите. Третите…