16 април: твърде много история в един ден

Твърде много история се е събрала на днешната дата – 16 април. На нея през 1879 година е приета Търновската конституция, копи-пейст на белгийската от 1831 година, смятана за най-либералната…