"Южен поток" и "Турски поток" - състезание между рисунки

Ако на Балканите бяха построени толкова газопроводи и нефтопроводи, колкото бяха чертани пред последните 25 години, щяхме да сме цъфнали и вързали. Затова винаги ме напушва на смях, когато някой…