Опорни точки за Украйна

Европа беше бавна, нерешителна и непоследователна. Когато Европейският съюз предложи през ноември м.г. споразумение за асоцииране и свободна търговия на Украйна, той я виждаше като главния си нов източен партньор.…