Хърватия вече е в еврозоната и в Шенген

Хърватия, която се присъедини към Европейския съюз шест години след България, от вчера вече е в еврозоната и в Шенгенското пространство за пътуване без граничен контрол. Това значи, че хърватите ще заемат пари при по-ниски лихви, ще се ползват от механизмите за финансова солидарност на еврозоната и от по-строгия надзор върху публичните финанси и банковия сектор. Политически, влизането им в еврозоната означава, че те стават част от сърцевината на Европейския съюз, докато присъединили се преди тях държави чакат още в периферията му. Хърватите ще пътуват без проверки по границата в цялото Шенгенско пространство, а за българите, пътуващи към него през страните от бивша Югославия, паспортните проверки се преместват на сръбско-хърватската граница. Хърватия се присъедини към ЕС през 2013 година. Тя имаше типичните за източноевропейска държава кандидатка проблеми – икономически, с върховенството на правото, корупцията и плюс тях – наследството от войните при разпадането на бивша Югославия. Тя ги преодоля за девет години за разлика от България, която се бори с тях вече 15 години.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *