Холандия предлага дебат: ЕС да субсидира фермера, или да го застрахова?

Холандското председателство  на Европейския съюз е разпространило документ, в който обосновава необходимостта от дебат за това Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз да стане Обща селскостопанска и хранителна политика. То поставя и въпроса не трябва ли значителна част от финансирането на ОСП вече да се отделя за иновации и въвеждане на информационни и комуникационни технологии в отрасъла. Председателството предлага да се обсъди и дали да не се обвържат още по-голяма част от земеделските субсидии с постигането на целите против затоплянето на климата. От 2014 година 30 на сто от преките плащания са обвързани с покриването на екологични критерии. Не трябва ли ОСП да предлага застраховка срещу сривове на цените в различни земеделски подотрасли вместо да продължава пряко да субсидира стопаните, е друг въпрос, който поставя председателството. Според него сегашните “кризи” в млеко- и месопроизводството са резултат от свръхпроизводство, което пък следва от свободни решения на фермери, които не  се съобразяват с реалното търсене и предлагане. Застраховането срещу сривове на цените би подобрило мястото на първичните производители в хранителната верига.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *