Причина да живееш в България: Ниска данъчна и осигурителна тежест

Ето още една причина човек да живее в България: тя е сред страните с най-ниска данъчна и осигурителна тежест в ЕС. Поне това показват публикувани вчера данни на Евростат.  Според тях през 2017 година съотношението на данъци и социалноосигурителни вноски към брутния вътрешен продукт (БВП) в нашата страна е било 29,5% при средно за ЕС 40,2%. С по-ниски съотношения от българското са само Румъния (25,8%) и Ирландия (23,5%). С най-високи съотношения към БВП са данъците и осигуровките във Франция, Белгия и Дания – съответно – 48,4%, 47,3% и 46,5%. България е също сред европейските страни, в които данъците върху доходите и богатството представляват най-малък дял от БВП (5,7%). Той е по-нисък само в Литва (5,4%). Малко по-висок е в Румъния (6,1%) и в Хърватска (6,3%). На другия полюс, където данъците върху доходите и богатството са в най-високи съотношения с БВП, са Дания (29,7%), Швеция (18,9%), Белгия (16,9%). Нетните социалноосигурителни вноски представляват най-голям процент от БВП във Франция (18,8%), Германия (16,7%) и Белгия (16,1%), а най-нисък – в Дания (0,9%) и Швеция (3,3%). По съотношението на данъците върху производството и вноса към БВП България (15,1%) е малко над средното за ЕС (13,6%). От тези данъци у нас обаче на ДДС се падат 9%, докато в ЕС – средно 7,1%.

 

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *