Комисията обяви пакет в подкрепа на банковото кредитиране

Европейската комисия обяви днес пакет от мерки в подкрепа на способността на банките да продължават да кредитират бизнеса и гражданите в условията на кризата, предизвикана от коронавируса. Пакетът се състои от тълкувателно съобщение и предложения за изменение на Регламента за капиталовите изисквания. Съобщението дава насоки как банките да третират кредити, включително ипотечни, засегнати от държавни или частни мораториуми върху погасяването. Най-общо банките имат възможността да проявят гъвкавост и да не ги класират веднага като лоши или в риск със съответните последствия. Законодателните предложения засягат смекчаване на капиталовите изисквания и сроковете, в които финансовите институции трябва да ги покрият, в частност – за прилагането на международните счетоводни стандарти и за изчисляване на съотношението между капитала им от първи ред и експозициите (leverage ratio).

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *