Защо Китай и Русия заплашват да спечелят битката в киберпространството

Това е a must-read. Авторката, Лора Роузънбъргър, бивша служителка на Съвета за национална сигурност на САЩ, обяснява защо Западът продължава да не отговаря адекватно на китайското и руското настъпление в информационната война. Китай и Русия са направили свой приоритет овладяването на киберпространството и информационното пространство успоредно със събирането на данни и развитието на изкуствен интелект. Те изграждат свой “суверенен” интернет, където отрязват достъпа до външни и вътрешни източници, неудобни за режимите им. В същото време използват максимално отвореността и свободата в световната мрежа, за да разпространяват своята пропаганда, да манипулират информацията и да събират данни, необходими в развитието на изкуствения интелект. Ако Западът отговори огледално, това би сложило начало на “състезание към дъното”, казва авторката. Той обаче има други възможности за отговор, засилвайки сътрудничеството на държавата с бизнеса и неправителствения сектор.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *