Днес: Хилав растеж, стабилна безработица, наднормени дефицити

Прогноза. Икономическият растеж в България и Европейския съюз тази и следващата година се забавя, докато безработицата остава стабилна. Това показват обявените днес есенни икономически прогнози на Европейската комисия за ЕС и отделните държави-членки. Българската икономика ще отбележи растеж от 1,2 на сто тази година в сравнение с 1,1 на сто през миналата. Комисията очаква догодина растежът да се забави наполовина – до 0,6 на сто и през 2016 година да се ускори до 1 сто. Комисията още ревизира надолу растежа в ЕС тази година на 1,3 на сто, а в еврозоната на 0,8 на сто. Според прогнозата растежът ще се увеличи бавно през 2015 г. — съответно до 1,5 на сто и 1,1 на сто, а през през 2016 година – до съответно 2 на сто и 1,7 на сто.
Безработицата в България тази година намалява на 11 на сто от 12 на сто през миналата. Комисията предвижда за нея нива от 11.4 на сто 11 на сто съответно през идните две години. Европейската статистика прогнозира, че страната ни ще има наднормени бюджетни дефицити през тази и следващите две години – съответно: 3.6 на сто, 3.7 на сто, 3.8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2014, 2015 и 2016 година. Те се сравняват с дефицит от 1,2 на сто от БВП през миналата година. Горната граница на позволения в ЕС бюджетен дефицит е 3 на сто от БВП. Това излага България на риска от европейска процедура за прекомерен дефицит, която в напреднала фаза може да ограничи достъпа на страната до кохезионно финансиране.
Дефлацията вследствие на потиснатото потребление през тази година (-1.4 на сто) се очаква да премине в ниска инфлация през следващите два – 0,4 на сто през 2015 година и 1 на сто през 2016 година.
Друга тенденция за България е нарастването на съотношението на публичния дълг към БВП, макар то да остава далече под разрешените 60 на сто. За тази година Комисията прогнозира българският публичен дълг да бъде 25,3 на сто от БВП в сравнение с 18.3 на сто през миналата. Догодина дългътдостига до 26,8 на сто от БВП, а през 2016 година – 30,2 на сто от БВП, близо двойно на нивото, от 2010 година.
Разделът за детайлната прогноза да България е озаглавен “потиснат растеж сред нарастваща несигурност”.
Като една от причините за забавянето на растежа са изтъкнати “нередности в банковата практика”, от чието отстраняване ще последва забавяне на кредитирането. Очаква се вътрешното потребление и инвестициите също да намаляват на фона на леко възстановяване на износа. Пазарът на труда остава в застой поради слабия икономически и растеж и отрицателните демографски тенденции. Прогнозата за публичните финанси е: “значително бюджетно влошаване през 2014 без никакво подобрение през 2015 и 2016”.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *