България остава сред страните с прекомерни макроикономически неравновесия в ЕС

България остава сред пет страни-членки на ЕС с прекомерни макроикономически неравновесия. Това съобщи днес Европейската комисия в рамките на ежегодния цикъл на оценка на икономическото състояние на държавите-членки.

В тази група на България компания правят Хърватия, Италия, Франция и Португалия. Присъствието в нея означава, че страната ни ще бъде под засиленото наблюдение на Европейската комисия, но няма да се налагат коригиращи действия.

Дванайсет от общо 28 държави-членки са в някаква степен на икономически неравновесия, които се оценяват по десет показаталеля. По-малки неравновесия отколкото в предишната група Комисията е открила във Финландия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швеция и Словения.

Главните неравновесия в българската икономика са свързани с банковия сектор и с високата корпоративна задлъжнялост. Подробности от доклада за България вижте тук.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *